Yenilenebilir Enerji Geleceğimizin En Büyük Keşkesi Olmasın!

yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Geleceğimizin En Büyük Keşkesi Olmasın!

Teknoloji ve Tasarım dersinin 7. sınıfında işlediğimiz yenilenebilir enerji kaynakları konusu geleceğimiz için çok önemlidir. Hatta bizlere dünyamızın doğal enerjilere ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterir. Aynı zamanda küresel ısınma gibi felaketlerin sebebi fosil yakıtların ömrünün biterken hayatımızı da etkilediğini anlatıyor.

Doğal kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez. kömür, benzin, doğalgaz gibi enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür.

Aşağıda bazı doğal enerji türlerine ait örnekler yer almaktadır:

Güneş Enerjisi: Güneşten direkt ya da dolaylı olarak ışık ve ısıyı emerek ortaya çıkan enerjidir. Güneş panelleri güneş enerjisinden ısı ve ışık yoluyla elektrik sağlar. Aynı zamanda da kapsamlı fotovoltaik pillerle de elektrik üretmek mümkündür. Güneş bakımından zengin bölgelerde yaygın olarak yer alır.

Rüzgar Enerjisi: Coğrafi açıdan rüzgar alan yerlere kurulur. Türbinler havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Rüzgar enerjisinin aynı zamanda küçük çaplı bazı uygulamalarda (su çıkarma, arazi sulama vb.) kullanımı da mümkündür. Rüzgar türbinleri günümüzde deniz kenarları ve dağ yamaçlarında yer almaktadır.

Biyogaz (Biyokütle enerjisine bir örnek): Organik atık enerjisidir.  (hayvan gübresi, tarım atık/artıkları, atık sular, enerji bitkileri,vb.) yöntem ise anaerobik fermentasyondur. Metan içeriği % 55-70 arasında ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı alanlarda kullanımı olan bir biyoyakıttır.

Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerde, doğrudan veya dolaylı olarak enerji yer alır. Ayrıca Jeotermal enerji ısıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım faaliyetleri gösterir. Farklı uygulama alanlarına sahip olan ülkemiz için de önemli bir enerji kaynağıdır.

Başka bir deyişle,

Tüm yenilenebilir enerji  kaynaklarının ortak özellikleri çevreye dost ve yerli kaynaklar olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik çözümler masadadır. Çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi söz konusudur. Çevre kirliliği en az duruma gelip sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme olduğu ortadadır. Geleceğimizi şimdiden korumak için enerji konusuna dikkat çekmemiz gerekmektedir. Bu yüzden ilköğretim kademesinde öğrencilerimize bu konu ile ilgili bilgi ve örnekler vermekteyiz.

Doğal kaynaklar, oluşumunda insanların etkisinin olmadığı ve doğal ortam içerisindeki belirli şartlara bağlı olarak oluşan doğal zenginliklerdir. Dünya’nın doğal kaynaklarını hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler  oluşturur.

Enerji kaynakları ve enerji türleri  7. sınıfların en sevdiği konular arasındadır. Öğrenciler genellikle uygulama yapabildikleri dersleri ve konuları daha çok severler. Bizim dersimiz de tam olarak bu tanımlamaya uygun bir derstir.

Doğal Enerji kaynakları ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Dışa bağlı ülkeler statüsünden kendini idare eden bir ülke haline gelmemiz buna bağlıdır. Türkiye dört mevsim güneş alır, rüzgarı boldur, üç tarafı denizdir. Bu sebeple doğal enerji cenneti dersek doğru olur. Bu cenneti güzel ve verimli kullanmak da bizim elimizde. Özellikle imkanımız varken…

Bizi farklı platformlardan da takip edebilirsiniz. Teknoloji ve Tasarım Akademisi ve youtube kanallarımız ile içerik üretmeye devam ediyoruz.

Aynı zamanda youtube kanalımızda yer alan videolar ile dersimizi ve konularımızı takip edebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir