Kat Planı/İç Mimari

Kat Planı/İç Mimari

Project Description

Mimari tasarım, en çok bilinen tasarım türlerinin başında gelmektedir. Günümüzde grafik tasarım ön plana çıkmış olsa da asırlardır süregelen mimari bir kültür ve alışkanlıklar bütünü günümüzdeki yapıların hem işlevsel hem ergonomik açıdan ne kadar geliştiğini gözler önüne sermektedir. Günlük hayatta karşımıza çıkan yapıların, mekanların, eşyaların, hatta bazen yolların ve yollardaki bitkilerin ağaçların bile belli bir kurala veya güzellik, işlevsellik algısına dayanılarak tasarlanması durumudur. Mimarlar ve farklı mesleklerden olan bir çok insan mimari tasarımda yer alabilir. Özellikle Teknoloji ve Tasarım dersinin konuları arasında yer alması ortaokul öğrencilerinin mimarlık hakkında bilgi alması belki de ilgi alanlarının oluşmasına destek olabilmektedir.


Project Details

Öğrencilerimizi henüz 12-13 yaşlarında olmalarına rağmen mimari tasarıma profesyonelce yaklaşabilecekleri ve inceliklerini öğrenebilecekleri bir web aracıyla tanıştırdık. Bu web aracı sayesinde yaparak yaşayarak kendi oturdukları veya hayal ettikleri evi tasarlama, 3 boyutlu görebilme imkanlarına ulaştılar.

author

Hasan TanışÖğretmen